Styrelsen vald på årsmötet 2020

2020 Styrelse

Lotta König, Ordförande

        Kjell Sjövik, Vice ordförande

Tommy Sandström, Kassör  

Conny Strömberg, Sekreterare

 

Kim Jingfors, Ledamot 1  Klubbmästare

Jim Berhardsson, Ledamot 2 V. Klubbmästare

Kristin Westlund, Ledamot 3

 

Jörgen Svensson, Suppleant

Tobbe Lindgren, Suppleant

Lasse Olander, Suppleant

 

Spexgruppen 

Klubbmästare

V. Klubbmästare

 

Fastighetsgruppen

Ordförande

Ledamot

Christer Hillerström 

Jörgen Svensson

Revisorer

Edward Janicke, Revisor

Vakant, Revisorsuppleant

 

För att nominera till val av 2021 år styrelse så kontaktar man Thobias Bäckman. Vid nominering måste man ha fått godkännande av den person man vill nominera och att de accepterat att ta ett uppdrag. Nomineringar kan självklart även ske på årsmötet.